EnsembleSpectrum - Avant-garde of the '60s

€10.00

Album venovaný Slovenskej hudobnej avantgarde 60. rokov 20. storočia zachytáva ťažiskové diela jedného z najplodnejších a najzaujímavejších období našich hudobných dejín.

Ivan Hrušovský - Combinazioni sonoriche per 9 strumenti
Jozef Sixta - Sláčikové kvarteto č.1
Ladislav Kupkovič - "..." pre basklarinet sólo
Juraj Pospíšil - Trojveršia pre deväť nástrojov
Jozef Sixta - Noneto
Jozef Malovec - Malá komorná hudba

Vznik nahrávky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.