DREAMING

Na Nástupišti 1-12 uvediedol komorný súbor EnsembleSpectrum diela popredných slovenských skladateľov charakteristických svojim využívaním neštandardných ladení, vďaka čomu vznikol prienik k legendárnemu dielu českého skladateľa Josefa Berga - Snění (1970), ktorý pre toto dielo navrhol vlastné 1/12-tónové ladenie. Snění pre husľostroj (4 huslí), 2 gitary, 1 hráča na bicie nástroje, preladený elektrický organ a špeciálne naladený klavír doplnil piesňový cyklus Three Songs after Sylvia Plath’s Poetry Juraja Vajóa, Sen Adriana Demoča a šiesta bezmenná skladba s podtitulom Hoquetus Mateja Slobodu. Snový letný večer bol v znamení experimentálnej súčasnej hudby, mikrotonality, kórejského unisona a poézie Sylvie Plath.

Program:
Matej Sloboda – bez názvu č. 6 – Hoquetus (2021)
Juraj Vajó – Three Songs after Sylvia Plath’s Poetry (2023)*                                                                                                                                                   Adrián Demoč – Sen (2021)
Robert Schumann – Kinderszenen, op. 15 – Nr. 7 Träumerei (1838)
Josef Berg – Snění – Skladba v tónovém systému beta pro devět nástrojů (1970)**

Dirigent: Matej Sloboda

EnsembleSpectrum: Martin Švec - xylosynth, Adéla Spurná - multipercussion, Ivana Chrapková - klavír, spev, Klaudia Kosmeľová - klavír, Ian Mikyska - gitara, elektrická gitara, Ivan Boreš - gitara, elektrická gitara, Anna Romanovská Fliegerová - husle, Hana Pištová - husle, Jana Macíková - husle, Terézia Mušutová - husle

* svetová premiéra
** slovenská premiéra


Projekt "Séria komorných koncertov s EnsembleSpectrum v roku 2023" z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. Projekt Dreaming finančne podporil Slovenský ochranný zväz autorský. Finančne podporil: Hudobný fond.
 

UBU COLLECTION 2022-23

#joy boy #ensemblespectrum #eastman #malovec #rzewski #burlas
Julius Eastman, americký skladateľ, stelesňoval spojenie medzi osobnými zápasmi a umeleckým vyjadrením. Napriek tomu, že čelil problémom a bol bez domova, jeho zachované skladby, ako napríklad "Femenine", "Joy Boy" a "Buddha", rozširujú minimalistickú hudbu o popové prvky, surové zvuky a žiarivé farby. Martin Burlas, slovenský skladateľ, predstavuje "Záznam siedmeho dňa", vyvíjajúcu sa kompozíciu originálne kritizujúcu spoločnosť. Jej divoké rytmy a meniace sa metrá transformujú agresiu do krásy. Jozef Malovec, ďalší slovenský skladateľ, sa oslobodil od postwebernovských štýlov, čoho príkladom je "Cryptogramme I" z roku 1964. Mechanické rytmy tejto skladby znejú sviežo aj po desaťročiach. Frederic Rzewski, významný skladateľ, pridáva svoj hlas s "Les Moutons de Panurge", hravou skladbou z jeho série "game pieces". Z tridsaťsekundovej melódie sa rozvíja do skladby, v ktorej sa tempo zrýchľuje, čo vedie k podmanivej a krásnej hudbe.

Vznik tohto albumu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Finančne ho podporil Hudobný fond a Sociálny a kultúrny fond SOZA.


#new dawn #juzala-deprati #modra #misikova #kay #layton

Tretia generácia projektu zameraného na mladých skladateľov s názvom New Dawn je odkazom na (vynútený) pohyb v jeho najrozmanitejších podobách. Päť skladateľov zo Slovenska, Poľska, Srbska, Veľkej Británie a USA ponúklo na výzvu partitúry diel rôznorodej hudobnej poetiky dneška, od jemných mihotavých tieňov J. Laytona, cez expresívne trio klarinetu, violončela a klavíra B. Mišíkovej, až po kontemplatívny pohľad na estetiku raného baroka optikou dnešného O. Juzala-Depratiho. Brilantné duo huslí a violončela K. Kaya a hmlistú textúru šumov a hlukov M. Modra spája rozsiahle využitie flažoletov a neustála prítomnosť síl ťahajúcich hudobný zážitok vpred. new Dawn Vol. 3 - (Forced) Movement je rôznorodá nahrávka piatich jedinečných umeleckých osobností s EnsembleSpectrum.

 Poznámka: Obal albumu je zámerne rozmazaný ;)


Vznik tohto albumu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Finančne ho podporil Hudobný fond a Sociálny a kultúrny fond SOZA.

RÉCRÉATIONS - 10. VÝROČIE ENSEMBLESPECTRUM

Slávnostný koncert sa niesol v duchu reminiscencie - re-kreácie. Dramaturgická línia vychádzala z výberu vyše stovky naštudovaných skladieb, ktoré počas svojho pôsobenia súbor naštudoval. Každé z vybraných diel súbor posunulo výrazným spôsobom. V rámci koncertu zaznelo nami úplne prvé naštudované dielo Septet Alfreda Schnittkeho. Nasledovala legendárna skladba slovenskej hudobnej avantgardy 60. rokov, Combinazioni sonoriche per 9 strumenti Ivana Hrušovského, ďalej Récréations françaises Gérarda Pessona, Winternacht Hansa Abrahamsena a Laufwerk nemeckej skladateľky Caroly Bauckholt.
Galaprogram sprevádzali aj miniatúry skladateliek a skladateľov zo Slovenska a zahraničia, s ktorými EnsembleSpectrum dlhodobo spolupracuje. Pre túto výnimočnú udalosť EnsembleSpectrum podnietil vznik skladieb nasledovných autorov: L. Novosedlíková, H. Balgavá, J. Vajó, M. Sloboda, M. Kachlová, P. Siek (PL), S. Kim (KZ). Svojimi dielami uzavreli kruh aktivít komorného orchestra, ktoré medzi svoje hlavné ciele stavia prezentáciu svetovej hudobnej literatúry, slovenskej hudobnej avantgardy a súčasnej mladej tvorby.
Dirigent: Matej Sloboda
Sprievodné slovo: Michal Hvorecký
EnsembleSpectrum: Katarína Turčinová, Peter Ulmann, Barnabás Kollárik, Martina Lišková, Lukáš Golej, Tibor Ďuriak, Anežka Nováková, Júlia Stahl Novosedlíková, Ivana Chrapková, Adam Szendrei, Andrej Turčin, Júlia Urdová, Andrej Gál, Michal Haring, Dávid Šarkézi
Program:
L. Novosedlíková – HB for ES * | A. Schnittke – Septet | S. Kim – SIJO031213 ** | H. Balgavá – Birthday twirl * | M. Kachlová – Popo Katepe * | 
I. Hrušovský – Combinazioni sonoriche per 9 strumenti | P. Siek – Jhix Bautzen60, prázdny reštauračný vozeň WARS-Orbis na stanici Bratislava Hlavná stanica v roku 2012 * | H. Abrahamsen – Winternacht | J. Vajó - for MATEJ SLOBODA | G. Pesson - Récréations françaises | 
M. Sloboda - 10 with them * | C. Bauckholt - Laufwerk **

*svetová premiéra
**slovenská premiéra

Projekt "Séria komorných koncertov s EnsembleSpectrum v roku 2023" z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. Finančne podporil: Hudobný fond. V spolupráci s BKIS - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

MATEJ SLOBODA & JAN KULKA
BIELA NOC 2022

Jedinečný audiovizuálny zážitok, ktorý spája hudobné kompozície Mateja Slobodu (SK) v interpretácii komorného súboru pre súčasnú hudbu EnsembleSpectrum a projekcie experimentálneho umelca Jana Kulku (CZ).
Pomocou projekcií spätných projektorov, doplnených o prístroje vyvinuté špeciálne pre koncert v rámci festivalu Biela noc, vznikali pomaly plynúce vizuálne objekty založené predovšetkým na mechanizovanom rotačnom pohybe a plynutí kvapalín, kontinuálne vyvíjajúcich sa v čase. Projekcia metaforicky odráža tok hudby, zvuk a vizuál vytvára jeden celok, pozývajúci pozorovať, počúvať a hlavne prežiť trvanie, prítomný okamih, zdanlivú nemennosť, neopakovateľnosť a postupnú premenu.
Počas podujatia prebehol krst debutového albumu Doctor ONE & Mistress PULSE Mateja Slobodu Jurajom Vajóom.

Program:
Matej Sloboda - bez názvu č. 1 - für ES
Matej Sloboda - bez názvu č. 6 - Hoquetus
Matej Sloboda - bez názvu č. 7 - Flex for Milan (svetová premiéra)

S podporou Nadácie mesta Bratislavy a Sociálny a kultúrny fond Slovenského ochranného zväzu autorského, ktorý finančne podporil vznik skladby bez názvu č. 7 – Flex for Milan.

UBU COLLECTION 2021-22

#matejsloboda #doctorone #mistresspulse

Matej Sloboda - Doctor ONE & Mistress PULSE

Debutový album slovenského skladateľa Mateja Slobodu vznikol v
spolupráci s EnsembleSpectrum v marci 2022. Balené ako 2CD, obsahuje šesť skladieb zachytávajúce autorove posledné tvorivé obdobie v sérii bezmenných skladieb.
CD1 - untitled #1 - für ES
        - untitled #3 - Harmonien mit Ligeti
        - untitled #5 - to Phill

CD2 - untitled #4
        - untitled #2 - A tribute to A. Lucier and J. Tenney
        - untitled #6 - Hoquetus
EnsembleSpectrum: Katarína Turčinová, Peter Ulmann, Barnabás Kollárik, Martina Lišková, Lukáš Golej, Mikuláš Havrila, Denisa Uherová, Adam Szendrei, Andrej Turčin, Ľudovít Kara, Jakub Chlepko, Andrej Gál, Michal Haring, František Výrostko ml., Dávid Šarkézi, Matej Sloboda

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu

Edičný plán vydavateľstva UBU Collection rok 2021-2022. Finančne podporili Nadácia mesta Bratislavy, Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský a jeho Sociálny a kultúrny fond.

#proximapianotrio #currentvibes #groll #machajdik #sloboda #ilievsky

Proxima Piano Trio - Current Vibes

Mladé klavírne trio Proxima Piano Trio svojou prvou nahrávkou mapuje aktuálne skladateľské trendy. Skladatelia Machajdík, Groll, Sloboda a Ilievsky, prameniaci z rozdielnych estetík a generácii pozývajú k posluchu ich vlastného náhľadu na jedno z najvšestrannejších a najobľúbenejších komorných telies 19. a 20. storočia.

Peter Machajdík - Metaphor for violin, cello, and piano
Peter Groll - Trio for violin, cello, and piano
Matej Sloboda - untitled #3 - Harmonien mit Ligeti
Konstantin Ilievsky - Triosonata for piano, violin, and piano

Proxima Piano Trio
ViolinPatrik Klačanský | Cello - Michal Haring | Piano - Júlia Stahl Novosedlíková


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu

Edičný plán vydavateľstva UBU Collection rok 2021-2022. Finančne podporil Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský a jeho Sociálny a kultúrny fond.

Gareth Davis + EnsembleSpectrum + Stratocluster

Spolupráca dvoch súborov súčasnej hudby a hosťujúceho basklarinetistu Garetha Davisa prinesie do A4 grafické partitúry a otvorené skladby slovenských a švajčiarskych autorov: Talking with Charlie (Roland Dahinden), Shuffle (Christian Marclay), Maze Runners (Matej Sloboda) a výber z grafických partitúr Milana Adamčiaka.
Davisove projekty zahŕňajú súčasnú klasiku, improvizáciu a orchestrálnu hudbu, ale aj rock, noise a elektroniku. Spolupracoval s postavami ako Elliott Sharp, Scanner, Merzbow, či Peter Greenaway.
EnsembleSpectrum je slovenský komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia, pravidelný iniciátor vzniku nových diel najmä prostredníctvom projektu New Dawn zameraného na mladú generáciu.
Pražský ansámbel pre voľnú improvizáciu a multimediálnu tvorbu Stratocluster nahral viacero albumov a má za sebou niekoľko tvorivých spoluprác – so šakuhačistom Johnom K. Neptunom či výskumníkom v oblasti umelej inteligencie v hudbe Ritwikom Banerjim.

Gareth Davis (basklarinet), EnsembleSpectrum – M. Sloboda (husle, zobcová flauta, citera), M. Švec (perkusie), Katarína Turčinová (priečna flauta, basová flauta, pikola), Stratocluster – I. Mikyska (viola da gamba, zobcové flauty, barytónová gitara), M. Jakeš (husle), M. Mrva (bezpražcová basgitara, live processing)


Partneri projektu: A4-priestor súčasnej kultúry
Finančne podporil Slovenský zväz autorský a jeho Sociálny a kultúrny fond.

MUSIC UNLIMITED ~ UNLIMITED MUSIC 2

Dňa 21.10.2021 sa v spolupráci s Akadémiou umení konal druhý koncert kolektívu Critical Band (pilot EnsembleSpectrum) na medzinárodnom festivale Artorium v Banskej Bystrici. Zazneli diela post-cageovskej americkej hudby - Juliusa Eastmana (1940 - 1990), Alvina Luciera (*1931) či Frederica Rzewského a diela mladých slovenských skladateliek, Lenky Novosedlíkovej a rodáčky z Banskej Bystrice Anny Paluchovej, ktorých diela ponúkli reinterpretáciu a absorbovanie dedičstva improvizačnej a experimentálnej scény spoza „mláky“. Critical Band sú Katarína Turčinová – flauta (a.h.); Júlia Stahl Novosedlíková – klavír (a.h.); Lenka Novosedlíková - vibrafón; Matej Sloboda - klavír, elektronika, objekty. Za výpomoc ďakujeme Alexandre Volentierovej a Aële Hasbach - flauty.


Ďakujeme našim partnerom – Akadémia umení a festival Artórium.
Finančne podporili: Slovenský ochranný zväz autorský a Hudobný fond. Organizátor podujatia: občianske združenie "Ensemble Spectrum" a Akadémia umení v Banskej Bystrici.

Sleepover s EnsembleSpectrum - 9 hodín hudby

Komorný súbor pre súčasnú hudbu EnsembleSpectrum a jeho pilot, trio Critical Band prinášajú jedinečný hudobný, ambientný zážitok počas noci v Novej Cvernovke.
Na koncerte zaznejú diela najznámejších súčasníkov americkej a svetovej experimentálnej hudobnej scény ako sú James Tenney alebo Morton Feldman, známy svojim stvárnením techniky tkania perzských kobercov tzv. „abraš“ v jeho práci s tónmi, La Monte Young, nekonvenčný Julius Eastman či Alvin Lucier, fascinovaný evolúciou zvukových plôch. Nebudú chýbať ich najznámejšie skladby ako napríklad sólo pre bicí nástroj od J. Tenneyho „Having never written a note for percussion“ alebo „Why patterns“ Mortona Feldmana.
Krátko po polnoci komorný súbor pokrstí svoj tretí album venovaný dielam mladých skladateliek - New Dawn Vol. 2 - La femme armée. Pri vychádzaní slnka koncert končí skladbou francúzskeho maliara a konceptuálneho umelca Yvesa Kleina – Symphonie „Monotone - Silence“ z roku 1947, ktorá otvorením okien koncertnej sály dokorán ponúka priestor ticha Kleinovej druhej časti symfónie a zároveň šum prebúdzajúceho sa mesta.
Po koncerte prebudia raňajky a káva od Skrytého baru.
Súčasťou povinnej výbavy každého účastníka/čky je vlastná karimatka a spacák. Tešíme sa na vás!
____
Vstupné: https://goout.net/.../sleepover-s.../szdlrwr/
5€ super early birds
7€ early bird
10€ lístok + CD EnsembleSpectrum New Dawn Vol. 2 - La femme armée. (k vyzdvihnutiu na bráne)
10€ lístok na mieste bez CD
____
Julius Eastman - Joy Boy
Morton Feldman - Why patterns?
Julius Eastman - Buddha
Alvin Lucier - Tribute a James Tenney
James Tenney - In a large open space
Alvin Lucier - Music for piano and two swelling oscillators
James Tenney - Having never written a piece for percussion
Jordan Dykstra - A known unknown
Alvin Lucier - Music for piano with magnetic
Phill Niblock - Disseminate
La Monte Young - Composition 1960 #7
Ulrich Krieger - The Void
Julius Eastman – Femenine
Yves Klein - Symphonie “Monoton.Silence"
*zmena programu vyhradená

Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia.
Finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský.
Za podporu ďakujeme Websupport.

NEW DAWN Vol. 2
La femme armée
Srdečne pozývame na koncerty:

7.6. | 18:00 hod | Štúdio RTVS | Košice
8.6. | 19:30 hod | Nová Cvernovka | Bratislava

Skladateľstvo bolo po dlhé storočia umeleckou výsadou mužov (s občasnými výnimkami ako H. v Bingen), bez možnosti umeleckej prezentácie, uplatnenia a uznania dobovou populáciou boli ženy-skladateľky vytláčané na okraj. Situácia sa začína postupne meniť od druhej polovice 20. storočia, hoci ani dnes nie je úplne ideálna.

New Dawn Vol. 2 – La femme armée je pokračovaním úspešného titulného projektu komorného súboru EnsembleSpectrum z roku 2018, New Dawn. Projekt New Dawn predstavuje jednu z hlavných dramaturgických línií, v ktorej sa komorný súbor EnsembleSpectrum zameriava na podnecovanie nových internacionálnych prepojení slovenských a zahraničných mladých skladateľov a skladateliek.
Jednotiacou témou koncertov v Novej Cvernovke (Bratislava) a v Štúdiu RTVS (Košice) je použitie stredovekej svetskej piesne L'homme armé (muž v brnení), ktorá v období renesancie preukázala svoju schopnosť obrovskej univerzálnosti ako základ duchovnej omše. Paradigma sa však v posledných storočiach zmenila, rovnako ako sociálne roly. Muž v brnení bol v kontexte piesne vnímaný rôzne, ale vždy bol zobrazovaný ako obranca, ochranca. V súčasnosti však môžeme pozorovať, ako boj za ľudské práva, životné prostredie, rodovú rovnosť a sexuálne práva, je vedený najmä zo strany žien. Stávajú sa tak obrankyňami, ochrankyňami, stávajú sa "ženami v brnení" - La femme armée.

Päť mladých skladateliek zo Slovenska, Česka, Poľska, Španielska a Lotyšska sa zhostilo spracovať odkazy tejto piesne vo vlastných autorských dielach, každé s jedinečným rukopisom a odkazom. Púšťajú sa do odhaľovania problematík disociatívnej poruchy identity, ohradzovania osobného priestoru, opúšťania “hmlistých, neistých” plôch svojho vedomia, osobnosti, života, vyrovnávania sa s neobjasnenou smrťou mladej duše v tme noci, prípadne skúmajú upieranú sexualitu, vášeň a lásku v ženskej poézii trubajríc neskorého stredoveku.

Komorný súbor pre súčasnú hudbu EnsembleSpectrum tieto diela v rámci projektu New Dawn Vol.2 inicioval a prináša ich v premiére na slovenské pódia. Pozýva Vás na nezabudnuteľné koncerty, na ktorých bude interpretovať a porovnávať súčasné európske estetiky v hudbe a prispeje k otvoreniu tém, ktoré nie sú ľahko spracovateľné či majú tendenciu byť zabudnuté. Súčasťou koncertu v Novej Cvernovke bude zároveň aj krst nového albumu Avant-garde of the ‘60s.


Program:


Estera Wityńska (PL) - I am leaving the haze behind me *

Helga Arias (SPA) - A common sense of self **

Lucie Vítková (CZ) - Room *

Santa Bušs (LAT) - a chantar… (lacuna) *

Martina Kachlová (SK) - Pray for Viola *


*svetová premiéra

** slovenská premiéra

Z verejných zdrojov podporil projekt New Dawn Vol. 2 - on the road Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja, Hudobného fondu a SOZA.


Mauricio Kagel – Die Stücke der Windrose

Stál medzi národmi a jeho práca  medzi umeleckými disciplínami. Mauricio Kagel (1931-2008) - argentínsko-nemecký skladateľ, dirigent, režisér a libretista. Jeden z popredných predstaviteľov nemeckej povojnovej avantgardy a skeptik purizmu európskej hudby po roku 1945. So svojou predstavivosťou, originalitou a štipľavým zmyslom pre humor odrážal funkciu umenia v našej spoločnosti a celoživotné hudobné konvencie obrátil naruby...

Bez ohľadu na politickú situáciu sa Kagel prejavuje ako hlboko vďačný, že mohol vyrastať v rozmanitej krajine ako Buenos Aires: „Nosím v sebe latinský svet a židovskú, stredoeurópsku ako aj francúzsku či talianskú kultúru.“

Aké relatívne je vnímanie vlastného či cudzieho tematizuje aj vo svojom cykle Die Stücke der Windrose pre salónny orchester, tvorenom v rokoch 1988 až 1994. Hoci každá z jeho ôsmich častí nazvaných podľa svetových strán môže stáť ako samostatná koncertná skladba, komorný orchester EnsembleSpectrum uvedie cyklus v jeho kompletnej zostave v slovenskej premiére. Kagel v diele hudobne zobrazuje rôzne smery strelky kompasu, hoc je ťažké ich mysľou uchopiť. Ako sám hovorí: „Argentínčan si neasociuje juh so slnkom a palmami, ale skôr s bezútešným chladom Antarktídy a Patagónie.“ Neortodoxne kombinuje hudobné štýly z rôznych kútov sveta, ktoré pomocou nehudobných objektov pretavuje do atypických zvukovo-vizuálnych podôb. Smer kompasu mu totiž dáva priestor pre cyklus ambivalentných svetonázorov.

 Názvy daných strán vedú poslucháča do kultúrnej histórie určitých oblastí sveta, avšak z rozličných východísk. Smer pohľadu na Východ začína v Kolíne, vedie zo strednej Európy na Juh do Talianska, na Severovýchode a Juhozápade z Buenos Aires do Brazílie a do Bolívijských Ánd: „Na konci Východu napríklad“, hovorí Kagel, „pozerajú interpreti a dirigent doprava, na každej mape je Východ práve tam. Vzniká moment poetickej bezradnosti a zmätku, nakoľko pre diváka pozerá dirigent doprava, no hráči naopak doľava: priestorová reinterpretácia súradníc na pódiu ako dôraz relativity. V Argentíne stačilo len pozrieť sa na rieku, aby som vedel, kde je Východ alebo Sever. Cez Kordiléry vedie všetko do Atlantiku. Dokonca aj dnes po mnohých rokoch v Európe, keď stojím v Kolíne nad Rýnom na jeho brehu, pozerám do vody a myslím si, že Düsseldorf je na juhu.“

Cyklus je písaný pre salónny orchester, konkrétne sláčikové kvinteto, klavír, harmónium, klarinet a bicie nástroje, čo nepriamo evokuje príbuznosť k istému žánru (klezmer), avšak nikde nie je jasne definovaný. Túto nejasnosť zdôrazňuje najmä hráč na mimoriadne rozsiahle bicie nástroje zhosťujúci sa rolí nielen interpreta ako aj výraznej hereckej postavy - šamana. Je obklopený množstvom tradičných (marimba, tam tam, veľký bubon), etnických (kongá, bongá) až veľmi absurdných nástrojov (štrková nádoba, sekerka natretá na červeno, ventilátor). Hereckú aktivitu však vykonáva každý z účastníkov a autor ich stavia častokrát do veľmi neštandardných polôh, úkonov a kŕčovitých póz. Práve táto divadelná stránka Kagelovej hudby je podstatná pre celistvý zážitok. 

Mauricio Kagel bol skladateľom jedinečného rukopisu a podobne ako v jeho hudbe, nie je jednoduché popísať v akom štýle sa pohybuje. Nejedná sa o experimentálnu atonalitu, ale ani o tradičnú harmóniu. Jeho hudba je stále na vážkach a necháva poslucháča v očakávaniach, akým spôsobom sa rozhodne pracovať v nasledujúcich minútach.


Koncert sa uskutoční dňa 14.12.2020 o 19:30 v Novej Cvernovke.
Tiež online stream.

Obsadenie:
Klarinet – Barnabás Kollárik
Panová flauta - Katarína Turčinová
Klavír – Júlia Novosedlíková
Harmónium – Klaudia Kosmeľová
Bicie – Martin Švec
Husle – Andrej Turčin a Natália Kubalcová,
Viola – Júlia Urdová
Violončelo – Michal Haring
Kontrabas – František Výrostko ml.

Dirigent – Matej Sloboda
Réžia – Zuzana Fischer
Promo vizuál - Zuzana Liptáková

Lístky:
https://goout.net/sk/listky/die-stucke-der-windrose/ccwh/

Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.
Partnermi podujatia sú Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Nadácia Tatrabanky. S finančnou podporou Hudobného fondu. Mediálne podporil časopis Hudobný život.

New Dawn

Prvý medzinárodný projekt „NEW DAWN ON THE ROAD, GERMANY“ je rozšírením projektov „New Dawn“ (2017-18) a „New Dawn On The Road“ (2019) a predstavuje premiérové uvedenie skladieb debutového CD EnsembleSpectrum New Dawn za hranicami Slovenska. New Dawn je úspešný projekt z našej dielne, ktorý inicioval vznik štyroch nových komorných skladieb slovenských a zahraničných autorov, ktoré sa nám podarilo nahrať a vydať na debutové CD v júni 2018.

S pilotným projektom „New Dawn“ pokračujeme teda ďalej na strednom a východnom Slovensku aj v roku 2019 a úplným zavŕšením série projektov „New Dawn“ a „New Dawn On The Road“ bude  „NEW DAWN ON THE ROAD, GERMANY“. Medzinárodná spolupráca vzniká s nemeckým občianskym združením „Wildwuchs e.V.“, ktoré v meste Görlitz a v jeho širokom okolí podporuje súčasnú kultúru rôzneho žánru.

Po niekoľko mesačnej komunikácií, vymieňaní vzájomných skúseností s mladými tvorcami a sprostredkovateľmi súčasného umenia sme spoločne dospeli k záveru, že mestá ako Görlitz a Zittau tak isto ako mestá na Slovensku potrebujú „nový úsvit“ v súčasnej hudbe. Európske mesto Görlitz a mesto Zittau, kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2025 týmto preukážu svoju otvorenosť voči novosti, novej hudbe, hudbe zahraničných skladateľov a privítajú u seba komorný súbor zo Slovenska, čo je v tejto oblasti Nemecka takmer rarita. Týmto spôsobom nebudeme reprezentovať len náš súbor, skladateľov a hudbu z nášho debutového CD, ale najmä našu krajinu, ktorá je v Nemecku vnímaná buď ako tiger v automobilovom priemysle alebo bohužiaľ ešte stále ako súčasť Československa, o umení nehovoriac. Aj z tohto dôvodu sme vďační za finančnú podporu nielen Fondu na podporu umenia, ale aj Slovenskému Inštitútu v Berlíne. 

Koncerty: 

1.12. 2019 | 18:00 hod

Johannes Wüsten Saal, Barockhaus Neißstraße 30, 02826 Görlitz

------------------------

11.12.2019 | 18:00 hod

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice – Staré Mesto

Alžbetina 20, 04001 Košice

------------------------
12.12.2019 | 17:00 hod

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica

 

Program:
Sehyung Kim (Kazachstan) - Ignition (basová flauta, basklarinet, violončelo, kontrabas)
Peter Javorka (SK) - Quintetto (flauta, klarinet, klavír, husle, violončelo)
Anna Arkushyna (Ukrajina) - Körnung (flauta, klarinet, klavír, husle, violončelo)
Paweł Siek (Poľsko) - Lignes d'hauntologie/1949? (flauta, klarinet, klavír, husle, violončelo)
Lenka Novosedlíková (SK) - Plain text (flauta, klarinet, klavír, husle, violončelo, kontrabas)
Matej Sloboda (SK) - Rhythmus.Diagonal pre basovú flautu, videoprojekciu a komorný súbor

Účinkujú:
Eva Hrušková - flauta, basová flauta
Barnabás Kollárik - klarinet, basklarinet
Ivana Chrapková - klavír
Andrej Turčin - husle
Michal Haring - violončelo
František Výrostko ml. - kontrabas

Matej Sloboda - dirigent, umelecký vedúci

 

Projekt „New Dawn on the road“ a „NEW DAWN ON THE ROAD, GERMANY“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a v Nemecku Slovenský inštitút v Berlíne. Projekt New Dawn on the road tiež finančne podporil Hudobný fond.

------------------

Organizátor podujatí: Ensemble Spectrum (občianske združenie)

Spoluorganizátori:
Projekt NEW DAWN ON THE ROAD - Wildwuchs e.V.,

Projekt New Dawn on the road - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach


Avantgarda´60

Galeria hudby_plagatjpg

Avantgarda´60 je pokračovaním rovnomenného projektu z roku 2018 (pozri nižšie).  EnsembleSpectrum sa v dvoch slovenských galériách predstaví s repertoárom komornej hudby 60. rokov a prinesie jedinečný umelecký zážitok z diel, ktoré ovplyvnili klasickú hudbu v období pred okupáciou a zároveň priblíži poslucháčom tendencie komponovania v tomto čase. EnsembleSpectrum vníma vo svojej umeleckej a koncertnej činnosti poukazovanie na spoločenské dianie v minulosti, ale aj v súčasnosti ako dôležité, preto aj týmto projektom chce pripomínať myšlienku demokracie a teda aj slobodnej tvorby, ktorá práve v 60. rokoch našla svoje opodstatnenie. Projekt Avantgarda´60 v Nitre a v Ružomberku uvedie komorné diela určené pre vtedajší a prvý špecializovaný súbor na interpretáciu súčasnej hudby vedený L. Kupkovičom - Hudbu dneška:
Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I.Hrušovského a najmä extrémne málo hrané Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca. Koncertný program dopĺňa rovnako málo interpretované Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku.

Účinkujúci: Katarína Turčinová  – flauta, Peter Ulmann – hoboj, Barnabás Kollárik – klarinet, Lukáš Golej – lesný roh, Matúš Zechel – trúbka, Tomáš Obdržal – trombón, Samuel Kmotorka – vibrafón, Kristián Janočko – bicie nástroje, Ivana Chrapková – klavír, Andrej Turčin, Natália Kubalcová – husle, Júlia Urdová – viola, Mikuláš Tuhý – violončelo

Spev: Matúš Šimko

Dirigent: Matej Sloboda

Projekt Avantgarda´60 podporili: Fond na podporu umenia a Hudobný fond

HUF__2019__EnsembleSpektrumjpg

Avantgarda´60 v Nitre
Avantgarda´60 v Ružomberku

EnsembleSpectrum a ikony spektralizmu

Rezonancia plagatjpg

Štyria svetoví autori dominujúci koncertným sálam vo svete sa konečne predstavia aj slovenskému publiku!

Otcovia zakladatelia spektrálnej hudby, kombinujúcej racionálnu premyslenosť darmstadskej školy, technologickým pokrokom v akustike 70. rokov s aspektom vnímania poslucháča v reálnom čase predstavia svoje etalónové skladby pre päť hráčov charakterizujúce základnú podstatu zvukového sveta francúzskych spektralistov (T. Murail - Treize couleurs du soleil couchant, G. Grisey - Talea).
Lo spazzio inverso na druhú stranu predstavuje stoickú miniatúru majstra ticha, Salvatore Sciarrina, ktorého estetiku mihotajúcich sa zvukov vynárajúcich sa akoby z ničoho, buď milujete alebo nenávidíte.
Fausto Romitelli syntetizuje vyššie pomenované prvky spektralizmu, tichej hudby s hudbou psychedelického rocku a popu. Jeho hudba predstavuje ďalší krok k hybridizácii artificiálnej hudby a zábavnej hudby, ktorého výsledkom je šialená púť do nespútaného zvukového sveta.

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom a podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Hudobného fondu.

Partneri projektu:
Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Hudobný fond, Mesto Bratislava


music unlimited – unlimited music

Predstavujeme Vám nový projekt pod záštitou EnsembleSpectrum. Projekt s názvom „music unlimited-unlimited music“ – ako už z názvu vyplýva, predstavuje hudbu bez hraníc, ktorou sa chcú členovia EnsembleSpectrum a novovzniknutého telesa Critical Band prihovoriť študentom konzervatórií a poslucháčom slovenských hudobných škôl. Ide o integratívny projekt, počas ktorého sa prihlásení študenti a široká verejnosť zúčastnia prednášok o estetike hudby po roku 1945 so zameraním sa na estetiku mimoeurópskej hudby a aktuálnych trendov tvorby súčasnej elektro-akustickej hudby. Zároveň počas workshopu „music unlimited – unlimited music“ budú mať aktívni hudobníci s členmi Critical Band-u možnosť naštudovať dielo Jamesa Tenney-ho – „Harmonium VII“. Zámerom projektu je poukázanie na iné formotvorné hudobné myslenie a priblíženie poslucháčom málo známu súčasnú hudbu. Vyvrcholením projektu budú koncerty v štyroch slovenských mestách. V Banskej Bystrici spolu s členmi EnsembleSpectrum a Critical Band-u vystúpia aj samotní účastníci projektu.

Účinkovali:
Critical band- Lenka Novosedlíková (bicie nástroje/elektronika), Eva Hrušková (flauty), Matej Sloboda (klavír/elektronika), Jakub Pišek (videoprojekcia) a aktívni účastníci workshopu “music unlimited - unlimited music

Program 
Lenka Novosedlíková, Matej Sloboda - Patterns/Symbols pre elektroniku a videoprojekciu
James Tenney- Harmonium #7 pre minimálne 12 nástrojov ľubovoľného obsadenia
Morton Feldman - Why patterns? pre flautu, zvonkohru a klavír

Podujatie podporili: Fond na podporu umenia, Nadácia Tatrabanky, SOZA, Finančne podporil Hudobný fond. 

New Dawn

Debutové CD New Dawn vzniká ako záver ambiciózneho projektu New Dawn, ktorého motiváciou bola súčasná vážna hudba slovenských aj zahraničných komponistov, dychtiaca po pravde a záujme v dnešnej spoločnosti.  Členovia komorného orchestra EnsembleSpectrum nahrali diela mladých skladateľov zo Slovenska (L. Novosedlíková, P. Javorka, M. Sloboda), ale i blízkeho zahraničia (S. Kim, P. Siek, A. Arkushyna). Skladby na tomto CD – nosiči sa okrem iného premiérovo uviedli za účasti samotných komponistov dňa 5.2.2018 v Rakúskom Kultúrnom Fóre v Bratislave. Nahrávali sme v spolupráci s Real Music House. Naše CD New Dawn sme pokrstili v rámci koncertu Avantgarda ´60,  dňa 13.6.2018 v Novej Cvernovke v Bratislave.

CDjpg
Onedlho si naša krajina pripomenie udalosť spred päťdesiatich rokov: Vpád „spriatelených“ vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Bude to presne päťdesiat rokov od momentu, kedy sa nad našou krajinou uzavrela brána, za ktorou sa dalo slobodne tvoriť a slobodne písať. Práve uvoľnenie režimu v 60. rokoch umožnilo umelcom začať skúmať výdobytky súčasného umenia z celej Európy. Po zmiznutí hrozby spoločenského a občianskeho vylúčenia mohli umelci konečne nasať čerstvý vzduch nových myšlienok, mohli začať beztrestne tvoriť. Šesťdesiate roky boli svetlou chvíľkou pre slovenskú hudbu vzhľadom na spomínané spoločenské uvoľnenie, ale aj vysokou koncentráciou nadšených a talentovaných skladateľov prichádzajúcich do svojho najproduktívnejšieho obdobia.

Na koncerte Avantgarda ´60 sme uviedli komorné diela - Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I. Hrušovského a najmä málo hrané Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca. Posledné dve skladby ešte v novodobých slovenských dejinách nezazneli. Dramaturgiu dopĺňalo rovnako málo interpretované Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku spolu s famóznym sólistom Matúšom Šimkom. Zároveň sme, ako už bolo vyššie spomenuté, v rámci tohto koncertu uviedli do života aj naše debutové CD New Dawn.

Účinkovali
EnsembleSpectrum
Matej Sloboda, dirigent
Matúš Šimko, spev
Michal Hvorecký, sprievodné slovo

_DSC8315JPG

Foto: Maťa Cimermanová


Vypočujte si skladbu Jozefa Malovca "Malá komorná hudba pre sedem nástrojov“ (rev. 1979), ktorú sme na koncerte Avantgarda´60 uviedli v novodobej slovenskej premiére.

Nová Slovenská Hudba & Nový Úsvit

EnsembleSpectrum sa 9.11.2018 predstavil v rámci festivalu Nová Slovenská Hudba. Pripravili sme program zložený zo skladieb slovenských komponistov Sama Hvozdíka, Petra Javorku a komponistky Lenky Novosedlíkovej. Záverečná skladba nášho dirigenta a umeleckého vedúceho, Mateja Slobodu, bola obohatená o live vizuálne prevedenie v spolupráci s nemeckým umelcom, VJ, Berndom Ottenom - alebo jeho umeleckým menom, Heidi Hörstürz.

Tento koncert spoluorganizovalo OZ Ensemble Spectrum. V rámci projektu "Nový úsvit" finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.