Darujte 2% z daní hudbe

Komorný súbor EnsembleSpectrum Vám naďalej prináša ambiciózne projekty komornej hudby 20. a 21. storočia. V roku 2020 aj nás zasiahla pandémia a niekoľko našich koncertov sme museli zrušiť alebo presunúť na tento rok. Či ich odohráme, je ešte otázne. Vďaka Vašej podpore sme odohrali veľký večerný koncert s hudbou Mauricia Kagela a podarilo sa nám nahrať náš druhý album Avantgarda '60, ktoré čoskoro uzrie svetlo sveta. EnsembleSpectrum bol súčasťou aj festivalu pre súčasnú hudbu – Nová slovenská hudba. 

Vážime si Vašu podporu a sľubujeme prínos intenzívneho zážitku zo súčasnej hudby aj v tomto roku.


Ako nám darovať 2% z dane z príjmu?

Ak ste zamestnanec, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Stiahnuť si ho môžete priamo z tejto stránky nižšie. Uveďte v ňom vaše meno, rodné číslo a bydlisko. Ďalej vyplňte sumu dane, ktorú za vás zaplatil zamestnávateľ a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Sumu zaplatenej dane zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov, ktoré vám na požiadanie vystaví váš zamestnávateľ. Informácie o nás sú v tlačivách uvedené.

Najneskôr do 30. apríla pošlite alebo osobne doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami, napríklad ako živnostníci, darovanie 2 % je súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca 2021

Tlačivá na stiahnutie tu:

Existuje veľa dobrých projektov a organizácií, ktoré môžete podporiť Vašimi 2% z dane. Ak ste si vybrali nás – je to pre nás veľká česť a záväzok.

Ďakujeme!

EnsembleSpectrum