Darujte 2% z daní hudbe

Vážime si Vašu podporu a sľubujeme prínos intenzívneho zážitku zo súčasnej hudby aj v tomto roku.

Ako nám darovať 2% z dane z príjmu?

Naše údaje sú:
IČO: 423 907 02
Obchodné meno: "Ensemble Spectrum"
(prosíme, uvádzajte naše obchodné meno aj s apostrofmi)

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

Ďakujeme!

Existuje veľa dobrých projektov a organizácií, ktoré môžete podporiť Vašimi 2% z dane. Ak ste si vybrali nás – je to pre nás veľká česť a záväzok.
Ďakujeme!
EnsembleSpectrum