MIKROSKOP III.

HARD RAIN

MILAN GUŠTAR
CHARLES FORT


ENSEMBLESPECTRUM

Účinkujúci:

Katarína Turčinová, Stela Štancľová, Lujza Kýšková – flauty; Peter Ulmann – hoboj; Barnabás Kollárik, Martina Lišková, Viktor Vojtas – klarinety; Emma Čölleová, Daria Rybalka, Pavol Gyurík – saxofóny; Václav Kalivoda – trombón; Jozef Veselský, Štefan Szabó, Dalibor Kocián – elektrické gitary; Adam Hudec, Mikuláš Mrva – bas gitary; Júlia Stahl Novosedlíková, Matej Sloboda – klavíry; Lenka Novosedlíková, Dalibor Kocián – marimba, vibrafóny; Jakub Valíček – bicia súprava; Adam Szendrei, Natália Kubalcová – husle; Jakub Chlepko – viola; Andrej Gál – violončelo; Dávid Šarkézi – kontrabas; Michaela Dzamková, Jerguš Horváth, Mário Houdek, Jakub Matejčík, Patrícia Stehelová, Michal Tomala, Veronika Trokšiarová – rozprávači

Matej Sloboda – umelecký vedúci, hudobné naštudovanie

Veronika Trokšiarová – réžia, scénografia, svetlá

MILAN GUŠTAR – HARD RAIN

generatívna opera pre rozprávačov, elektroniku, videoprojekciu a komorný orchester (2002 – 2022)


04:22 hod.


Na začiatku 20. storočia začal americký novinár, spisovateľ a amatérsky bádateľ Charles Fort zbierať informácie o nevysvetliteľných javoch. Počas nasledujúcich tridsiatich rokov našiel v newyorských a londýnskych knižniciach desaťtisíce záznamov vo vedeckých článkoch, novinách a časopisoch o nezvyčajných javoch, ktoré sa vyskytujú okolo nás a pre ktoré sa nedá nájsť racionálne vysvetlenie. Zaznamenané prípady zahŕňajú zvláštne zvuky, svetelné javy a lietajúce predmety, teleportáciu, záhadné zmiznutia a zjavenia predmetov a ľudí, levitáciu a mnohé ďalšie záhady. Fort vydal niekoľko kníh, ktoré ovplyvnili mnohých ďalších autorov a prispeli k vzniku anomalistiky, odboru, ktorý systematicky vyhľadáva, klasifikuje, opisuje a skúma paranormálne a záhadné javy. V roku 1931 bola v New Yorku založená Fortova spoločnosť, ktorá šírila Fortove myšlienky prostredníctvom vydávania časopisu Doubt a ďalších aktivít.

V roku 1962 napísal americký hudobník Bob Dylan pieseň A Hard Rain's a-Gonna Fall, ktorej text je plný znepokojujúcich symbolických obrazov, ktoré sú rámcované víziou prudkého lejaku prinášajúceho rozvrat, chaos a deštrukciu.

Pieseň Hard Rain vychádza zo záznamov Charlesa Forta o nevysvetliteľných pádoch predmetov z oblohy, ku ktorým došlo tristo rokov pred jeho smrťou.Týchto tristo rokov je zhustených do štyroch hodín a dvadsiatich dvoch minút trvania, takže jeden týždeň zodpovedá jednej sekunde hudobného času.Skladba je štruktúrovaná vstupmi recitátorov čítajúcich správy o prípadoch v úlohách rozhlasových a televíznych hlásateľov, pričom momenty ich vystúpení zodpovedajú časom výskytu opisovaných udalostí na skrátenej časovej stupnici

Pôvodná verzia z roku 2002 bola vytvorená pre recitátorov a skupinu live-coders, ktorí na počítačoch v reálnom čase vytvárajú programy generujúce hudobnú zložku podľa pokynov a inštrukcií dirigenta. Zvukár zároveň ovláda mixážny pult a dotvára výsledný viackanálový priestorový zvuk. Vizuálnu časť predstavenia tvorí dianie hudobníkov a recitátorov na pódiu, doplnené synchrónnou videoprojekciou. Neskôr bola hudobná zložka diela upravená do podoby vopred vygenerovanej štvorkanálovej elektroakustickej zvukovej stopy, ktorá tvorí základ pre riadenú improvizáciu skupiny hudobníkov s variabilným nástrojovým obsadením, zaznamenanú vo forme grafickej partitúry.Milan Guštar (1963) je výtvarník, vedec, pedagóg a publicista.
Od 80. rokov 20. storočia sa venuje vlastnej hudobnej, výtvarnej a intermediálnej tvorbe ovplyvnenej minimalizmom, v ktorej často využíva algoritmické a generatívne postupy a matematické princípy. Vytvára elektroakustickú hudbu a kompozície pre tradičné nástroje. V 80. a 90. rokoch 20. storočia viedol hudobnú skupinu Flao YG a komponoval hudbu pre film a divadlo. Vydal niekoľko CD so svojimi skladbami, ktoré príležitostne predvádza aj naživo. Hudbu a zvuk často kombinuje s vizuálnymi dielami, svetelnými inštaláciami alebo videom. Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj výskumu na pomedzí vedy, techniky a umenia, najmä matematickým aspektom hudby, zvuku a vizuálneho umenia, teórii tonálnych systémov, organológii a elektroakustike. Je autorom niekoľkých zbierok generatívnej a konkrétnej poézie, ako aj rozsiahlej dvojzväzkovej encyklopedickej knihy Elektrofóny, v ktorej zhrnul históriu vývoja a princípy elektromechanických a elektronických hudobných nástrojov. Svoju všestrannú tvorbu dokumentuje na webovej stránke www.uvnitr.cz.EnsembleSpectrum

Sme komorný súbor, ktorý sa špecializuje na hudbu 20. a 21. storočia. V priebehu rokov sa naša túžba uvádzať menej známe a úplne nové diela, ktorých zvládnutie často predstavuje mentálnu aj technickú výzvu, postupne stala vášňou a životným poslaním, ktoré nás motivuje k tomu, aby sme sa vždy usilovali o odvážnejšiu a osudovejšiu dramaturgiu prekračujúcu hranice hudby.
Študovali sme na umeleckých vysokých školách po celej Európe (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Mozarteum University Salzburg, Det Kongelige Danske Musikkonservatoriuma, Janáčkova akadémia múzických umení v Brne, Universität der Künste Berlin a ďalšie), čo nám umožnilo obohatiť naše vystúpenia o rozmanité prístupy k hudobnému materiálu. Naši členovia pôsobia ako profesionáli v rôznych orchestroch na Slovensku i v zahraničí, ako aj v rôznych vzdelávacích inštitúciách.

Od založenia telesa v roku 2012 a prvého koncertu 21. februára 2013 sme uviedli viac ako sto diel slovenskej i zahraničnej súčasnej hudby, z toho viac ako päťdesiat vo svetovej premiére. Časté sú aj slovenské premiéry. EnsembleSpectrum pravidelne iniciuje vznik nových diel, najmä prostredníctvom projektu New Dawn, zameraného na mladú generáciu. Teší nás, že sme účinkovali na významných festivaloch venovaných slovenskej hudbe (Melos-Étos, Nová slovenská hudba), ktoré zaujímajú dôležité miesto v našej kultúrnej histórii, vďaka čomu môžeme prispieť k zlepšeniu spoločenských a kultúrnych hodnôt na Slovensku. Vážime si však aj možnosť prezentovať slovenskú hudbu na mladších festivaloch (Galéria hudby, Konfrontácie, Hudba u Fullu), na podujatiach v zahraničí (Fête de la Musique, Nemecko; MusicOlomouc, Česká republika) a na vlastných špecializovaných koncertoch (New Dawn on the Road, Rezonancia farieb, Avantgarda '60 a i., či unikátny deväťhodinový Sleepover maratón v Novej Cvernovke).

Hlavné ciele našej programovej koncepcie možno rozdeliť do troch tvorivých smerov: tvorba mladých skladateľov; slovenská hudba po roku 1945; medzinárodná hudba po roku 1945.
Táto koncepcia usmerňujúca náš repertoár nám umožňuje sústrediť pozornosť na určitú problematiku alebo tému a predstaviť ju nášmu publiku. V našom zozname uvádzaných diel sa preto nachádzajú skladatelia spojení s francúzskym spektralizmom (G. Grisey, T. Murail, F. Romitelli), slovenskou hudobnou avantgardou (J. Sixta, I. Hrušovský, I. Parík, V. Bokes, M. Adamčiak a ďalší), americkým experimentalizmom (J. Tenney, J. Cage, J. Eastman, A. Lucier, P. Niblock), európska postmoderna (C. Bauckholt, A. Schnittke, S. Sciarrino, M. Kagel, H. Abrahamsen) a tvorba mladých Slovákov (P. Javorka, A.Paluchová, L. Novosedlíková, M. Tóth, T. Hvozdíková, S. Hvozdík a i.) a zahraničných (S. Bušs, H. Arias, A. Arkushyna, S. Kim, P. Siek) skladateľov. 

V roku 2018 sme vydali náš debutový album New Dawn vo vydavateľstve Real Music House. Náš titul z roku 2021 vo vydavateľstve Hudobný fond, Avantgarda 60. rokov, je venované zásadným komorným dielam slovenskej hudby 60. rokov. V tom istom roku sme založili novú vetvu našich aktivít, UBU Collection (Utopická brána umenia), ktorá nám umožňuje prispievať k šíreniu súčasného umenia prostredníctvom hudobného vydavateľstva.
Prvý album na tomto vydavateľstve vydali František Výrostko a BraCk Players: Doublebassement (2021, UBU #01), po ktorom nasledoval prírastok do série New Dawn: New Dawn Vol. 2 – La femme armée (2021, UBU #02), nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii klasická hudba. Odvtedy vydavateľstvo vydalo debutový profilový album slovenského skladateľa Mateja Slobodu – Doctor ONE & Mistress PULSE (2022, UBU #03) nominovaný na Radio_Head Awards v kategóriách klasická ako aj experimentálna hudba, album klavírneho tria Proxima Piano Trio – Current Vibes (2022, UBU #04), dvojCD EnsembleSpectrum – Joy Boy (2023, UBU #05) a EnsembleSpectrum – New Dawn Vol. 3 – (forced) Movement.

Naše albumy si viete zakúpiť na ensemblespectrum.sk/store a vypočuť si ich môžete na ensemblespectrum.bandcamp.sk


O poschodie vyššie sa nachádza bar, ktorý môžete navštíviť aj počas predstavenia. Prosíme však o tichý presun ako aj zvýšenú opatrnosť z dôvodu zníženej viditeľnosti.


Organizátor: "Ensemble Spectrum"
Spoluorganizátor: A4 priestor súčasnej kultúry
Produkcia podujatia: Matej Sloboda
Technická produkcia: Denisa Uherová

Produkcia priestoru: Viliam Samuel Vácval, Ján Čapčík
Zvuková réžia: Michal Valky
Osvetlenie: Róbert Klváček

Podporiť nás môžte tu: