New Dawn

Prvý medzinárodný projekt „NEW DAWN ON THE ROAD, GERMANY“ je rozšírením projektov „New Dawn“ (2017-18) a „New Dawn On The Road“ (2019) a predstavuje premiérové uvedenie skladieb debutového CD EnsembleSpectrum New Dawn za hranicami Slovenska. New Dawn je úspešný projekt z našej dielne, ktorý inicioval vznik štyroch nových komorných skladieb slovenských a zahraničných autorov, ktoré sa nám podarilo nahrať a vydať na debutové CD v júni 2018.

S pilotným projektom „New Dawn“ pokračujeme teda ďalej na strednom a východnom Slovensku aj v roku 2019 a úplným zavŕšením série projektov „New Dawn“ a „New Dawn On The Road“ bude  „NEW DAWN ON THE ROAD, GERMANY“. Medzinárodná spolupráca vzniká s nemeckým občianskym združením „Wildwuchs e.V.“, ktoré v meste Görlitz a v jeho širokom okolí podporuje súčasnú kultúru rôzneho žánru.

Po niekoľko mesačnej komunikácií, vymieňaní vzájomných skúseností s mladými tvorcami a sprostredkovateľmi súčasného umenia sme spoločne dospeli k záveru, že mestá ako Görlitz a Zittau tak isto ako mestá na Slovensku potrebujú „nový úsvit“ v súčasnej hudbe. Európske mesto Görlitz a mesto Zittau, kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2025 týmto preukážu svoju otvorenosť voči novosti, novej hudbe, hudbe zahraničných skladateľov a privítajú u seba komorný súbor zo Slovenska, čo je v tejto oblasti Nemecka takmer rarita. Týmto spôsobom nebudeme reprezentovať len náš súbor, skladateľov a hudbu z nášho debutového CD, ale najmä našu krajinu, ktorá je v Nemecku vnímaná buď ako tiger v automobilovom priemysle alebo bohužiaľ ešte stále ako súčasť Československa, o umení nehovoriac. Aj z tohto dôvodu sme vďační za finančnú podporu nielen Fondu na podporu umenia, ale aj Slovenskému Inštitútu v Berlíne. 

Koncerty: 

1.12. 2019 | 18:00 hod

Johannes Wüsten Saal, Barockhaus Neißstraße 30, 02826 Görlitz

------------------------

11.12.2019 | 18:00 hod

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice – Staré Mesto

Alžbetina 20, 04001 Košice

------------------------
12.12.2019 | 17:00 hod

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica

 

Program:
Sehyung Kim (Kazachstan) - Ignition (basová flauta, basklarinet, violončelo, kontrabas)
Peter Javorka (SK) - Quintetto (flauta, klarinet, klavír, husle, violončelo)
Anna Arkushyna (Ukrajina) - Körnung (flauta, klarinet, klavír, husle, violončelo)
Paweł Siek (Poľsko) - Lignes d'hauntologie/1949? (flauta, klarinet, klavír, husle, violončelo)
Lenka Novosedlíková (SK) - Plain text (flauta, klarinet, klavír, husle, violončelo, kontrabas)
Matej Sloboda (SK) - Rhythmus.Diagonal pre basovú flautu, videoprojekciu a komorný súbor

Účinkujú:
Eva Hrušková - flauta, basová flauta
Barnabás Kollárik - klarinet, basklarinet
Ivana Chrapková - klavír
Andrej Turčin - husle
Michal Haring - violončelo
František Výrostko ml. - kontrabas

Matej Sloboda - dirigent, umelecký vedúci

 

Projekt „New Dawn on the road“ a „NEW DAWN ON THE ROAD, GERMANY“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a v Nemecku Slovenský inštitút v Berlíne. Projekt New Dawn on the road tiež finančne podporil Hudobný fond.

------------------

Organizátor podujatí: Ensemble Spectrum (občianske združenie)

Spoluorganizátori:
Projekt NEW DAWN ON THE ROAD - Wildwuchs e.V.,

Projekt New Dawn on the road - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach


Avantgarda´60

Galeria hudby_plagatjpg

Avantgarda´60 je pokračovaním rovnomenného projektu z roku 2018 (pozri nižšie).  EnsembleSpectrum sa v dvoch slovenských galériách predstaví s repertoárom komornej hudby 60. rokov a prinesie jedinečný umelecký zážitok z diel, ktoré ovplyvnili klasickú hudbu v období pred okupáciou a zároveň priblíži poslucháčom tendencie komponovania v tomto čase. EnsembleSpectrum vníma vo svojej umeleckej a koncertnej činnosti poukazovanie na spoločenské dianie v minulosti, ale aj v súčasnosti ako dôležité, preto aj týmto projektom chce pripomínať myšlienku demokracie a teda aj slobodnej tvorby, ktorá práve v 60. rokoch našla svoje opodstatnenie. Projekt Avantgarda´60 v Nitre a v Ružomberku uvedie komorné diela určené pre vtedajší a prvý špecializovaný súbor na interpretáciu súčasnej hudby vedený L. Kupkovičom - Hudbu dneška:
Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I.Hrušovského a najmä extrémne málo hrané Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca. Koncertný program dopĺňa rovnako málo interpretované Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku.

Účinkujúci: Katarína Turčinová  – flauta, Peter Ulmann – hoboj, Barnabás Kollárik – klarinet, Lukáš Golej – lesný roh, Matúš Zechel – trúbka, Tomáš Obdržal – trombón, Samuel Kmotorka – vibrafón, Kristián Janočko – bicie nástroje, Ivana Chrapková – klavír, Andrej Turčin, Natália Kubalcová – husle, Júlia Urdová – viola, Mikuláš Tuhý – violončelo

Spev: Matúš Šimko

Dirigent: Matej Sloboda

Projekt Avantgarda´60 podporili: Fond na podporu umenia a Hudobný fond

HUF__2019__EnsembleSpektrumjpg

Avantgarda´60 v Nitre
Avantgarda´60 v Ružomberku

EnsembleSpectrum a ikony spektralizmu

Rezonancia plagatjpg

Štyria svetoví autori dominujúci koncertným sálam vo svete sa konečne predstavia aj slovenskému publiku!

Otcovia zakladatelia spektrálnej hudby, kombinujúcej racionálnu premyslenosť darmstadskej školy, technologickým pokrokom v akustike 70. rokov s aspektom vnímania poslucháča v reálnom čase predstavia svoje etalónové skladby pre päť hráčov charakterizujúce základnú podstatu zvukového sveta francúzskych spektralistov (T. Murail - Treize couleurs du soleil couchant, G. Grisey - Talea).
Lo spazzio inverso na druhú stranu predstavuje stoickú miniatúru majstra ticha, Salvatore Sciarrina, ktorého estetiku mihotajúcich sa zvukov vynárajúcich sa akoby z ničoho, buď milujete alebo nenávidíte.
Fausto Romitelli syntetizuje vyššie pomenované prvky spektralizmu, tichej hudby s hudbou psychedelického rocku a popu. Jeho hudba predstavuje ďalší krok k hybridizácii artificiálnej hudby a zábavnej hudby, ktorého výsledkom je šialená púť do nespútaného zvukového sveta.

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom a podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Hudobného fondu.

Partneri projektu:
Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Hudobný fond, Mesto Bratislava


music unlimited – unlimited music

Predstavujeme Vám nový projekt pod záštitou EnsembleSpectrum. Projekt s názvom „music unlimited-unlimited music“ – ako už z názvu vyplýva, predstavuje hudbu bez hraníc, ktorou sa chcú členovia EnsembleSpectrum a novovzniknutého telesa Critical Band prihovoriť študentom konzervatórií a poslucháčom slovenských hudobných škôl. Ide o integratívny projekt, počas ktorého sa prihlásení študenti a široká verejnosť zúčastnia prednášok o estetike hudby po roku 1945 so zameraním sa na estetiku mimoeurópskej hudby a aktuálnych trendov tvorby súčasnej elektro-akustickej hudby. Zároveň počas workshopu „music unlimited – unlimited music“ budú mať aktívni hudobníci s členmi Critical Band-u možnosť naštudovať dielo Jamesa Tenney-ho – „Harmonium VII“. Zámerom projektu je poukázanie na iné formotvorné hudobné myslenie a priblíženie poslucháčom málo známu súčasnú hudbu. Vyvrcholením projektu budú koncerty v štyroch slovenských mestách. V Banskej Bystrici spolu s členmi EnsembleSpectrum a Critical Band-u vystúpia aj samotní účastníci projektu.

Účinkovali:
Critical band- Lenka Novosedlíková (bicie nástroje/elektronika), Eva Hrušková (flauty), Matej Sloboda (klavír/elektronika), Jakub Pišek (videoprojekcia) a aktívni účastníci workshopu “music unlimited - unlimited music

Program 
Lenka Novosedlíková, Matej Sloboda - Patterns/Symbols pre elektroniku a videoprojekciu
James Tenney- Harmonium #7 pre minimálne 12 nástrojov ľubovoľného obsadenia
Morton Feldman - Why patterns? pre flautu, zvonkohru a klavír

Podujatie podporili: Fond na podporu umenia, Nadácia Tatrabanky, SOZA, Finančne podporil Hudobný fond. 

New Dawn

Debutové CD New Dawn vzniká ako záver ambiciózneho projektu New Dawn, ktorého motiváciou bola súčasná vážna hudba slovenských aj zahraničných komponistov, dychtiaca po pravde a záujme v dnešnej spoločnosti.  Členovia komorného orchestra EnsembleSpectrum nahrali diela mladých skladateľov zo Slovenska (L. Novosedlíková, P. Javorka, M. Sloboda), ale i blízkeho zahraničia (S. Kim, P. Siek, A. Arkushyna). Skladby na tomto CD – nosiči sa okrem iného premiérovo uviedli za účasti samotných komponistov dňa 5.2.2018 v Rakúskom Kultúrnom Fóre v Bratislave. Nahrávali sme v spolupráci s Real Music House. Naše CD New Dawn sme pokrstili v rámci koncertu Avantgarda ´60,  dňa 13.6.2018 v Novej Cvernovke v Bratislave.

CDjpg
Onedlho si naša krajina pripomenie udalosť spred päťdesiatich rokov: Vpád „spriatelených“ vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Bude to presne päťdesiat rokov od momentu, kedy sa nad našou krajinou uzavrela brána, za ktorou sa dalo slobodne tvoriť a slobodne písať. Práve uvoľnenie režimu v 60. rokoch umožnilo umelcom začať skúmať výdobytky súčasného umenia z celej Európy. Po zmiznutí hrozby spoločenského a občianskeho vylúčenia mohli umelci konečne nasať čerstvý vzduch nových myšlienok, mohli začať beztrestne tvoriť. Šesťdesiate roky boli svetlou chvíľkou pre slovenskú hudbu vzhľadom na spomínané spoločenské uvoľnenie, ale aj vysokou koncentráciou nadšených a talentovaných skladateľov prichádzajúcich do svojho najproduktívnejšieho obdobia.

Na koncerte Avantgarda ´60 sme uviedli komorné diela - Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I. Hrušovského a najmä málo hrané Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca. Posledné dve skladby ešte v novodobých slovenských dejinách nezazneli. Dramaturgiu dopĺňalo rovnako málo interpretované Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku spolu s famóznym sólistom Matúšom Šimkom. Zároveň sme, ako už bolo vyššie spomenuté, v rámci tohto koncertu uviedli do života aj naše debutové CD New Dawn.

Účinkovali
EnsembleSpectrum
Matej Sloboda, dirigent
Matúš Šimko, spev
Michal Hvorecký, sprievodné slovo

_DSC8315JPG

Foto: Maťa Cimermanová


Vypočujte si skladbu Jozefa Malovca "Malá komorná hudba pre sedem nástrojov“ (rev. 1979), ktorú sme na koncerte Avantgarda´60 uviedli v novodobej slovenskej premiére.

Nová Slovenská Hudba & Nový Úsvit

EnsembleSpectrum sa 9.11.2018 predstavil v rámci festivalu Nová Slovenská Hudba. Pripravili sme program zložený zo skladieb slovenských komponistov Sama Hvozdíka, Petra Javorku a komponistky Lenky Novosedlíkovej. Záverečná skladba nášho dirigenta a umeleckého vedúceho, Mateja Slobodu, bola obohatená o live vizuálne prevedenie v spolupráci s nemeckým umelcom, VJ, Berndom Ottenom - alebo jeho umeleckým menom, Heidi Hörstürz.

Tento koncert spoluorganizovalo OZ Ensemble Spectrum. V rámci projektu "Nový úsvit" finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.