Sme komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia. Z túžob uvádzať menej známe a nové diela, ktorých zdolanie často predstavuje mentálnu a technickú výzvu sa postupom rokov stala vášeň a životné poslanie motivujúce nás do stále väčších a závažnejších dramaturgií presahujúcich hranice hudby. Študovali sme na rôznych vysokých hudobných školách po celej Európe (Vysoká škola múzických umení, Janáčkova akademie múzických umění, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Mozarteum, Guildhall school of music and drama, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Universität der Künste Berlin...) vďaka čomu môžeme prinášať do našej intepretácie rôznorodé náhľady výkladu hudobného materiálu. Jednotliví členovia pôsobia profesionálne aj v rôznych slovenských a zahraničných orchestroch, telesách ako aj vzdelávacích inštitúciách.

Od svojho vzniku v roku 2012 a prvého koncertu 21. 2. 2013 sme spolu naštudovali vyše sto rôznorodých diel súčasnej domácej a zahraničnej tvorby, z ktorých vyše päťdesiat bolo uvedených vo svetovej premiére. Patričné miesto obsadzujú aj slovenské premiéry diel. EnsembleSpectrum je pravidelným iniciátorom vzniku nových diel najmä prostredníctvom projektu zameraného na mladú generáciu, projektu New Dawn. Je pre nás veľkým potešením pravidelne vystupovať na významných slovenských festivaloch dedikovaných súčasnej hudbe (Melos-Étos, Nová slovenská hudba) majúcich v našich kultúrnych dejinách významné historické postavenie, vďaka čomu môžeme aj my prispievať k zveľaďovaniu sociálno-kultúrnych hodnôt Slovenska. Za významné však považujeme aj prezentáciu slovenskej hudby na prehliadkach (Galéria Hudby, Konfrontácie, Hudba u Fullu), zahraničných podujatiach (Fête de la Musique, Nemecko; MusicOlomouc, Česko) ako aj na vlastných dedikovaných koncertoch (New Dawn on the road, Rezonancia farieb, Avantgarda 60 a pod.) alebo unikátnom deväť hodinovom maratóne Sleepover v Novej Cvernovke.

Naše hlavné dramaturgické ciele delíme do troch tvorivých línií – mladá tvorba; slovenská tvorba po roku 1945; zahraničná hudba po roku 1945 až po súčasnosť. Takto koncipovaným repertoárom vieme upriamiť pozornosť na konkrétnu problematiku alebo tému a prezentovať ju pre našich poslucháčov. Preto sa v zozname nami uvedených diel nachádzajú skladatelia francúzskeho spektralizmu (G. Grisey, T. Murail, F. Romitelli), slovenskej hudobnej avantgardy (J. Sixta, I. Hrušovský, I. Parík, V. Bokes, M. Adamčiak a ďalší), americkej experimentálnej hudby (J. Tenney, J. Cage, J. Eastman, A. Lucier, Ph. Niblock), európskej postmoderny (C. Bauckholt, A. Schnittke, S. Sciarrino, M. Kagel, H. Abrahamsen) ako aj diela mladých slovenských (P. Javorka, A. Paluchová, L. Novosedlíková, M. Tóth, T. Hvozdíková, S. Hvozdík atď.) a zahraničných (S. Bušs, H. Arias, A. Arkushyna, S. Kim, P. Siek) autoriek a autorov.

V roku 2018 sme vydali vo vydavateľstve Real Music House náš debutový album New Dawn. Nahrávka z roku 2020 venovaná ťažiskovým komorným dielam 60. rokov slovenskej hudby – Avant-garde of the '60s vyšla v roku 2021 vo vydavateľstve Hudobného fondu. V tom istom roku vznikla nová vetva našich aktivít pod názvom UBU Collection (utopická brána umenia), vďaka ktorej pomáhame šíriť súčasné umenie prostredníctvom vydavateľskej činnosti. Debutovým projektom sa stala nahrávka Františka Výrostka a BraCk Players - Doublebassement (2021, UBU #01), ktorý nasledovalo naše pokračovanie v sérii New Dawn – New Dawn Vol. 2 - La femme armée (2021, UBU #02). Tento titul získal aj nomináciu na cenu Radio_Head Award v kategórii klasická hudba za rok 2021.


Členovia EnsembleSpectrum

Matej Sloboda - dirigent a umelecký vedúci EnsembleSpectrum

b787e0f9-961c-4faa-9566-7011bdbe274djpg

Skladateľ a dirigent Matej Sloboda (1988) študoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave (I. Buffa), na Kunstuniversität v Grazi (B. Furrer) a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (D. Müller– Siemens). Z neofolkloristických začiatkov (Sláčikové kvarteto č.1) sa jeho kompozičné myslenie pretavilo do expresívneho štýlu (Orpheus I, Omicron I– IIIa, Bagately pre kvarteto), v ktorom z drobných buniek buduje tkanivá pôsobiace na horizontálnu, ale aj vertikálnu stavbu skladieb. Jeho tvorba zahŕňa skladby v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor, komorné zoskupenie s výrazným sólistickým nástrojom ako aj elektronické a improvizované diela. Píše i hudbu k filmom a reklamám. Od založenia komorného súboru EnsembleSpectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom. Jeho skladby boli uvedené na festivaloch ISCM World Music Days – Južná Kórea, Melos–Étos, Orfeus, Asynchronie, Biela noc a iné. V rámci projektu rezidenčného súboru Ensemble Ricercata spolupracoval s poprednými umelcami ako Milan Paľa, Branislav Dugovič, Ivan Šiller, Enikö Ginzery, ďalej s Marie Jacquot, Mariánom Lejavom, Štefanom Sedlickým, Konstantinom Ilievskym, Miroslavou Matisovou, Petrou Torkošovou, s Mucha Quartet, DIY Instruments Ensemble a so študentskými súbormi studEND.doc, Ansámbel Asynchrónie, i Dychovým orchestrom Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Tento rok je jeho skladba Sonic Cells on a structured surface nominovaná hudobným centrom na Svetové dni novej hudby ISCM 2018 v Pekingu.

Katarína Turčinová – flauta

_DSC8774jpg

je absolventkou Konzervatória v Brne a študentkou VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila niekoľkých medzinárodných interpretačných kurzov a súťaží. Realizovala množstvo štúdiových nahrávok. Je vyhľadávanou komornou hráčkou. Jej koncertná činnosť zahŕňa aj sólové recitály (Cambridge – UK), sólové vystúpenia s orchestrami – ŠKO Žilina, Slovenská filharmónia. Ako členka orchestra sa predstavila v niekoľkých zoskupeniach (Symfonický orchester Konzervatória v  Brne, VŠMU Symphony orchestra, Slovenský mládežnícky orchester, Bratislava symphony orchestra, Concertgebouw Amsterdam s dirigentom Semyonom Bychkovom).

Eva Hrušková - flauta

FOTO-BELICOVAjpg
absolvovala konzervatórium v Košiciach. V štúdiu hry na flaute pokračovala na Vysokej škole múzických umení v triede doc. Dagmar Zsapkovej ArtD. V akademickom roku 2014/2015 absolvovala študijný pobyt na Royal Academy of Music v dánskom Aarhuse. Počas štúdia sa zúčastnila majstrovských interpretačných kurzov pod vedením flautistov ako V. Kunt, F. Kantor (CZ), U. Miilmann, A. Ádorján (DK), V. Brunner (SK/DE), S. Bezaly (SE), Luisa Sello (IT). Je členkou súborov Ensemble Spectrum, Dvesto3Kvartet a Veni Academy, s ktorými vystúpila na festivaloch Pohoda, Konvergencie, Melos-Étos, Hudba dneška v SNG, Bach Tribute, Orfeus, Asynchronie a i. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na Vysokej škole múzických umení pod vedením doc. Dagmar Zsapkovej ArtD. Od roku 2015 vyučuje hru na zobcovej a priečnej flaute v ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave

Andrej Turčin - husle 

_DSC8911jpg

je absolventom VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa úspešne zúčastnil celoštátnych aj medzinárodných súťaží hlavne v oblasti komornej hry. Andrej Turčin je veľmi všestranný muzikant – huslista, ktorý interpretuje široké spektrum žánrov od vážnej hudby, cez šansóny, jazz až po ľudovú hudbu. Spolupracoval ako člen orchestra s Košickou filharmóniou, ŠKO Žilina, Štátnou operou v Banskej Bystrici. Venuje sa aj hre na barokové husle a spolupracoval s orchestrami ako Musica Aeterna a Solamente Naturali

Ivana Chrapková – klavír


Ivana Chrapková absolvovala hru na klavíri na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici v klavírnej triede Mgr.art Aleša Solárika. V súčasnosti je študentkou štvrtého ročníka VŠMU v triede Mgr.art Marcela Štefka ArtD. Jeden semester študuje na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego v Katowiciach pod vedením Łukasza Trepczynskego a Joanny Galon – Frant. Zúčastnila sa majstrovských interpretačných kurzov pod vedením Jana Jiraského, Ota Niederdorfera, Ivana Klánskeho, Katie Veekmans. Viackrát sa zúčastnila súťaží slovenských konzervatórií v sólovej aj  komornej hre a tiež medzinárodnej klavírnej súťaže Forum per tasti a international piano competition „Ciudad de Huesca“ v Španielsku.   

Barnabás Kollárik - klarinet

_DSC8859jpg

Barnabás Kollárik ja absolventom Konzervatória v Bratislave. V súčasnosti je študentom piateho ročníka VŠMU. Zúčastnil sa majstrovských   a interpretačných kurzov pod vedením Igora Armaniho, Bélu Kovácsa a Varga Istvána. Počas štúdia sa úspešne zúčastnil celoštátnych aj medzinárodných súťaží. Aktívne sa venuje nielen klasickej, ale aj jazzovej a populárnej hudbe. Študoval na jazzovom konzervatóriu Egressy Béniho v Budapešti. V súčasnosti pôsobí v Slovenskej Filharmónií ako výpomocný klarinetista.     

Nikola Ovčarovičová - fagot

_DSC8868jpg

absolvovala štúdium v hre na fagot na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Mgr.art Josefa Rottera. V súčasnosti študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako poslucháčka fagotovej triedy u doc. Romana Mešinu ArtD. Absolvovala viaceré domáce, ale aj zahraničné interpretačné kurzy pod vedením významných interpretov ako Milan Turkovič, Sergio Azzolini, Pascal Gallois alebo Václav Vonášek. Je členkou dychového kvinteta Harmonia nova, ktoré získalo 2.miesto v Súťaži študentov konzervatórií v komornej hre.  Aktívne sa venuje hre na šalmaj, gemshorn v súbore Corna musica. Súbor interpretuje historickú hudbu na replikách dobových nástrojov z obdobia 13.-15.storočia na hradoch a zámkoch.

Peter Ulmann – hoboj

_DSC8823jpg

rodák z Košíc, sa začal aktívne venovať hudbe až vo svojich osemnástich rokoch. Predtým študoval na strednej priemyselnej elektrotechnickej škole v Košiciach, pričom v maturitnom ročníku navštevoval hodiny klavíra na základnej umeleckej škole. Vzápätí po maturite bol prijatý na Konzervatórium Košice, kde sa venoval štúdiu hry na hoboji. Absolutórium dokončil na Konzervatóriu v Bratislave, pričom v tej dobe už bol zároveň poslucháčom VŠMU. Pravidelne účinkuje na slovenských hudobných festivaloch ako hráč v rôznych komorných zoskupeniach. Tiež sa často objavuje ako výpomocný hobojista v slovenských symfonických orchestroch. Mimo hráčskych aktivít pôsobí aj ako učiteľ na základnej umeleckej škole, kde vyučuje hru na zobcovej flaute.

Mikuláš Tuhý - violončelo

_DSC8919jpg

Svoje začiatky hudby absolvoval na ZUŠ v Tlmačoch-Lipník, kde hral na zobcovej flaute a neskôr absolvent v hre na husliach a tu sa oboznámil zo sláčikovými nástrojmi. Neskôr sa stal študentom konzervatória v Banskej Bystrici a od prvého ročníka oficiálne začal študovať violončelo u profesorky D.Szegho, tu strávil 4 roky v ktorých absolvoval koncerty zo školským orchestrom a zahral si spolu s Daliborom Karvayom, alebo na súťažiach komornej alebo sólovej hudby, kde dostal v súťaži konzervaórii 2.miesto v hre na violončele. Po maturite si dokončil absolutórium na Brnenskom konzervatóriu, bol tu žiakom V.Horáka, B.Vybírala, J.Podhoranského a zúčastnil sa kurzov u violončelistky M.Fukačovej. Momentálne je študentom 2.ročníka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením J.Slávika.