Sme komorný súbor EnsembleSpectrum, sme z väčšej časti študenti slovenských, ale i zahraničných umeleckých vysokých škôl, sme muzikanti zapálení pre súčasnú vážnu hudbu a tvoríme OZ Ensemble Spectrum, ktoré vzniklo v roku 2012 na pôde Vysokej školy múzických umení ako reakcia na vákuum vnímania súčasného umenia.

Naším hlavným poslaním je intenzívne zveľaďovanie kultúrneho dedičstva najmä v oblasti hudby v širšom zmysle. Slovenskej hudobnej scéne často krát premiérovo prinášame diela mladých autorov, samozrejme nie len zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Takýto prínos považujeme to za veľmi dôležitý, nakoľko sa snažíme tieto diela vsádzať do vzájomného internacionálneho dialógu vážnej hudby 20. a 21. storočia. Počas našej sedem ročnej existencie sme sa predstavili na prestížnych festivaloch ako Melos-Étos (2017, 2015), Festival Epoché – Nová slovenská hudba (2016), Konfrontácie, Bachtribute a niektorí z nás boli aktívnymi interpretmi v interdisciplinárnom tanečnom divadle Zuzany Žabkovej – „Ich ruf zu dir“. Komorný súbor EnsembleSpectrum bol zároveň štyri sezóny rezidenčnym súborom festivalu Orfeus. Každoročne organizujeme vlastné projekty, ako napr.: Rezonancie farieb, Ruský večer, Grade Concerto a i., ktorými zároveň podporujeme vznik nových diel slovenských i zahraničných komponistov. V roku 2018 sme vydali náš prvý debutový album s názvom New Dawn, ktorý môžeme považovať za akýsi mílnik našej existencie. Naším umeleckým vedúcim a dirigentom je skladateľ Matej Sloboda, absolvent VŠMU v Bratislave, ktorý svoje hudobné a skladateľské skúsenosti zbieral aj na Kunstuniversität v Grazi a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a ktorého kompozičné skladby zaznievajú ďaleko za hranicami našej krajiny.

Okrem iného sme uviedli vyše 40 slovenských a 12 svetových premiér kompozičných diel, viac v našom repertoári nižšie.


Členovia EnsembleSpectrum

Matej Sloboda - dirigent a umelecký vedúci EnsembleSpectrum

b787e0f9-961c-4faa-9566-7011bdbe274djpg

Skladateľ a dirigent Matej Sloboda (1988) študoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave (I. Buffa), na Kunstuniversität v Grazi (B. Furrer) a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (D. Müller– Siemens). Z neofolkloristických začiatkov (Sláčikové kvarteto č.1) sa jeho kompozičné myslenie pretavilo do expresívneho štýlu (Orpheus I, Omicron I– IIIa, Bagately pre kvarteto), v ktorom z drobných buniek buduje tkanivá pôsobiace na horizontálnu, ale aj vertikálnu stavbu skladieb. Jeho tvorba zahŕňa skladby v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor, komorné zoskupenie s výrazným sólistickým nástrojom ako aj elektronické a improvizované diela. Píše i hudbu k filmom a reklamám. Od založenia komorného súboru EnsembleSpectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom. Jeho skladby boli uvedené na festivaloch ISCM World Music Days – Južná Kórea, Melos–Étos, Orfeus, Asynchronie, Biela noc a iné. V rámci projektu rezidenčného súboru Ensemble Ricercata spolupracoval s poprednými umelcami ako Milan Paľa, Branislav Dugovič, Ivan Šiller, Enikö Ginzery, ďalej s Marie Jacquot, Mariánom Lejavom, Štefanom Sedlickým, Konstantinom Ilievskym, Miroslavou Matisovou, Petrou Torkošovou, s Mucha Quartet, DIY Instruments Ensemble a so študentskými súbormi studEND.doc, Ansámbel Asynchrónie, i Dychovým orchestrom Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Tento rok je jeho skladba Sonic Cells on a structured surface nominovaná hudobným centrom na Svetové dni novej hudby ISCM 2018 v Pekingu.

Katarína Turčinová – flauta

_DSC8774jpg

je absolventkou Konzervatória v Brne a študentkou VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila niekoľkých medzinárodných interpretačných kurzov a súťaží. Realizovala množstvo štúdiových nahrávok. Je vyhľadávanou komornou hráčkou. Jej koncertná činnosť zahŕňa aj sólové recitály (Cambridge – UK), sólové vystúpenia s orchestrami – ŠKO Žilina, Slovenská filharmónia. Ako členka orchestra sa predstavila v niekoľkých zoskupeniach (Symfonický orchester Konzervatória v  Brne, VŠMU Symphony orchestra, Slovenský mládežnícky orchester, Bratislava symphony orchestra, Concertgebouw Amsterdam s dirigentom Semyonom Bychkovom).

Eva Hrušková - flauta

FOTO-BELICOVAjpg
absolvovala konzervatórium v Košiciach. V štúdiu hry na flaute pokračovala na Vysokej škole múzických umení v triede doc. Dagmar Zsapkovej ArtD. V akademickom roku 2014/2015 absolvovala študijný pobyt na Royal Academy of Music v dánskom Aarhuse. Počas štúdia sa zúčastnila majstrovských interpretačných kurzov pod vedením flautistov ako V. Kunt, F. Kantor (CZ), U. Miilmann, A. Ádorján (DK), V. Brunner (SK/DE), S. Bezaly (SE), Luisa Sello (IT). Je členkou súborov Ensemble Spectrum, Dvesto3Kvartet a Veni Academy, s ktorými vystúpila na festivaloch Pohoda, Konvergencie, Melos-Étos, Hudba dneška v SNG, Bach Tribute, Orfeus, Asynchronie a i. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na Vysokej škole múzických umení pod vedením doc. Dagmar Zsapkovej ArtD. Od roku 2015 vyučuje hru na zobcovej a priečnej flaute v ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave

Andrej Turčin - husle 

_DSC8911jpg

je absolventom VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa úspešne zúčastnil celoštátnych aj medzinárodných súťaží hlavne v oblasti komornej hry. Andrej Turčin je veľmi všestranný muzikant – huslista, ktorý interpretuje široké spektrum žánrov od vážnej hudby, cez šansóny, jazz až po ľudovú hudbu. Spolupracoval ako člen orchestra s Košickou filharmóniou, ŠKO Žilina, Štátnou operou v Banskej Bystrici. Venuje sa aj hre na barokové husle a spolupracoval s orchestrami ako Musica Aeterna a Solamente Naturali

Ivana Chrapková – klavír


Ivana Chrapková absolvovala hru na klavíri na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici v klavírnej triede Mgr.art Aleša Solárika. V súčasnosti je študentkou štvrtého ročníka VŠMU v triede Mgr.art Marcela Štefka ArtD. Jeden semester študuje na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego v Katowiciach pod vedením Łukasza Trepczynskego a Joanny Galon – Frant. Zúčastnila sa majstrovských interpretačných kurzov pod vedením Jana Jiraského, Ota Niederdorfera, Ivana Klánskeho, Katie Veekmans. Viackrát sa zúčastnila súťaží slovenských konzervatórií v sólovej aj  komornej hre a tiež medzinárodnej klavírnej súťaže Forum per tasti a international piano competition „Ciudad de Huesca“ v Španielsku.   

Barnabás Kollárik - klarinet

_DSC8859jpg

Barnabás Kollárik ja absolventom Konzervatória v Bratislave. V súčasnosti je študentom piateho ročníka VŠMU. Zúčastnil sa majstrovských   a interpretačných kurzov pod vedením Igora Armaniho, Bélu Kovácsa a Varga Istvána. Počas štúdia sa úspešne zúčastnil celoštátnych aj medzinárodných súťaží. Aktívne sa venuje nielen klasickej, ale aj jazzovej a populárnej hudbe. Študoval na jazzovom konzervatóriu Egressy Béniho v Budapešti. V súčasnosti pôsobí v Slovenskej Filharmónií ako výpomocný klarinetista.     

Nikola Ovčarovičová - fagot

_DSC8868jpg

absolvovala štúdium v hre na fagot na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Mgr.art Josefa Rottera. V súčasnosti študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako poslucháčka fagotovej triedy u doc. Romana Mešinu ArtD. Absolvovala viaceré domáce, ale aj zahraničné interpretačné kurzy pod vedením významných interpretov ako Milan Turkovič, Sergio Azzolini, Pascal Gallois alebo Václav Vonášek. Je členkou dychového kvinteta Harmonia nova, ktoré získalo 2.miesto v Súťaži študentov konzervatórií v komornej hre.  Aktívne sa venuje hre na šalmaj, gemshorn v súbore Corna musica. Súbor interpretuje historickú hudbu na replikách dobových nástrojov z obdobia 13.-15.storočia na hradoch a zámkoch.

Peter Ulmann – hoboj

_DSC8823jpg

rodák z Košíc, sa začal aktívne venovať hudbe až vo svojich osemnástich rokoch. Predtým študoval na strednej priemyselnej elektrotechnickej škole v Košiciach, pričom v maturitnom ročníku navštevoval hodiny klavíra na základnej umeleckej škole. Vzápätí po maturite bol prijatý na Konzervatórium Košice, kde sa venoval štúdiu hry na hoboji. Absolutórium dokončil na Konzervatóriu v Bratislave, pričom v tej dobe už bol zároveň poslucháčom VŠMU. Pravidelne účinkuje na slovenských hudobných festivaloch ako hráč v rôznych komorných zoskupeniach. Tiež sa často objavuje ako výpomocný hobojista v slovenských symfonických orchestroch. Mimo hráčskych aktivít pôsobí aj ako učiteľ na základnej umeleckej škole, kde vyučuje hru na zobcovej flaute.

Mikuláš Tuhý - violončelo

_DSC8919jpg

Svoje začiatky hudby absolvoval na ZUŠ v Tlmačoch-Lipník, kde hral na zobcovej flaute a neskôr absolvent v hre na husliach a tu sa oboznámil zo sláčikovými nástrojmi. Neskôr sa stal študentom konzervatória v Banskej Bystrici a od prvého ročníka oficiálne začal študovať violončelo u profesorky D.Szegho, tu strávil 4 roky v ktorých absolvoval koncerty zo školským orchestrom a zahral si spolu s Daliborom Karvayom, alebo na súťažiach komornej alebo sólovej hudby, kde dostal v súťaži konzervaórii 2.miesto v hre na violončele. Po maturite si dokončil absolutórium na Brnenskom konzervatóriu, bol tu žiakom V.Horáka, B.Vybírala, J.Podhoranského a zúčastnil sa kurzov u violončelistky M.Fukačovej. Momentálne je študentom 2.ročníka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením J.Slávika.