Projekty

Avantgarda´60

Galeria hudby_plagatjpgAvantgarda´60 je pokračovaním rovnomenného projektu z roku 2018 (pozri nižšie).  EnsembleSpectrum sa v dvoch slovenských galériách predstaví s repertoárom komornej hudby 60. rokov a prinesie jedinečný umelecký zážitok z diel, ktoré ovplyvnili klasickú hudbu v období pred okupáciou a zároveň priblíži poslucháčom tendencie komponovania v tomto čase. EnsembleSpectrum vníma vo svojej umeleckej a koncertnej činnosti poukazovanie na spoločenské dianie v minulosti, ale aj v súčasnosti ako dôležité, preto aj týmto projektom chce pripomínať myšlienku demokracie a teda aj slobodnej tvorby, ktorá práve v 60. rokoch našla svoje opodstatnenie. Projekt Avantgarda´60 v Nitre a v Ružomberku uvedie komorné diela určené pre vtedajší a prvý špecializovaný súbor na interpretáciu súčasnej hudby vedený L. Kupkovičom - Hudbu dneška:
Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I.Hrušovského a najmä extrémne málo hrané Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca. Koncertný program dopĺňa rovnako málo interpretované Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku.

Účinkujúci: Katarína Turčinová  – flauta, Peter Ulmann – hoboj, Barnabás Kollárik – klarinet, Lukáš Golej – lesný roh, Matúš Zechel – trúbka, Tomáš Obdržal – trombón, Samuel Kmotorka – vibrafón, Kristián Janočko – bicie nástroje, Ivana Chrapková – klavír, Andrej Turčin, Natália Kubalcová – husle, Júlia Urdová – viola, Mikuláš Tuhý – violončelo

Spev: Matúš Šimko

Dirigent: Matej Sloboda

Projekt Avantgarda´60 podporili: Fond na podporu umenia a Hudobný fond

HUF__2019__EnsembleSpektrumjpg

Avantgarda´60 v Nitre
Avantgarda´60 v Ružomberku

EnsembleSpectrum a ikony spektralizmu

Rezonancia plagatjpgŠtyria svetoví autori dominujúci koncertným sálam vo svete sa konečne predstavia aj slovenskému publiku!

Otcovia zakladatelia spektrálnej hudby, kombinujúcej racionálnu premyslenosť darmstadskej školy, technologickým pokrokom v akustike 70. rokov s aspektom vnímania poslucháča v reálnom čase predstavia svoje etalónové skladby pre päť hráčov charakterizujúce základnú podstatu zvukového sveta francúzskych spektralistov (T. Murail - Treize couleurs du soleil couchant, G. Grisey - Talea).
Lo spazzio inverso na druhú stranu predstavuje stoickú miniatúru majstra ticha, Salvatore Sciarrina, ktorého estetiku mihotajúcich sa zvukov vynárajúcich sa akoby z ničoho, buď milujete alebo nenávidíte.
Fausto Romitelli syntetizuje vyššie pomenované prvky spektralizmu, tichej hudby s hudbou psychedelického rocku a popu. Jeho hudba predstavuje ďalší krok k hybridizácii artificiálnej hudby a zábavnej hudby, ktorého výsledkom je šialená púť do nespútaného zvukového sveta.

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom a podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Hudobného fondu.

Partneri projektu:
Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Hudobný fond, Mesto Bratislava


music unlimited – unlimited music

Predstavujeme Vám nový projekt pod záštitou EnsembleSpectrum. Projekt s názvom „music unlimited-unlimited music“ – ako už z názvu vyplýva, predstavuje hudbu bez hraníc, ktorou sa chcú členovia EnsembleSpectrum a novovzniknutého telesa Critical Band prihovoriť študentom konzervatórií a poslucháčom slovenských hudobných škôl. Ide o integratívny projekt, počas ktorého sa prihlásení študenti a široká verejnosť zúčastnia prednášok o estetike hudby po roku 1945 so zameraním sa na estetiku mimoeurópskej hudby a aktuálnych trendov tvorby súčasnej elektro-akustickej hudby. Zároveň počas workshopu „music unlimited – unlimited music“ budú mať aktívni hudobníci s členmi Critical Band-u možnosť naštudovať dielo Jamesa Tenney-ho – „Harmonium VII“. Zámerom projektu je poukázanie na iné formotvorné hudobné myslenie a priblíženie poslucháčom málo známu súčasnú hudbu. Vyvrcholením projektu budú koncerty v štyroch slovenských mestách. V Banskej Bystrici spolu s členmi EnsembleSpectrum a Critical Band-u vystúpia aj samotní účastníci projektu.

Účinkovali:
Critical band- Lenka Novosedlíková (bicie nástroje/elektronika), Eva Hrušková (flauty), Matej Sloboda (klavír/elektronika), Jakub Pišek (videoprojekcia) a aktívni účastníci workshopu “music unlimited - unlimited music

Program 
Lenka Novosedlíková, Matej Sloboda - Patterns/Symbols pre elektroniku a videoprojekciu
James Tenney- Harmonium #7 pre minimálne 12 nástrojov ľubovoľného obsadenia
Morton Feldman - Why patterns? pre flautu, zvonkohru a klavír

Podujatie podporili: Fond na podporu umenia, Nadácia Tatrabanky, SOZA, Finančne podporil Hudobný fond. 

New Dawn

Debutové CD New Dawn vzniká ako záver ambiciózneho projektu New Dawn, ktorého motiváciou bola súčasná vážna hudba slovenských aj zahraničných komponistov, dychtiaca po pravde a záujme v dnešnej spoločnosti.  Členovia komorného orchestra EnsembleSpectrum nahrali diela mladých skladateľov zo Slovenska (L. Novosedlíková, P. Javorka, M. Sloboda), ale i blízkeho zahraničia (S. Kim, P. Siek, A. Arkushyna). Skladby na tomto CD – nosiči sa okrem iného premiérovo uviedli za účasti samotných komponistov dňa 5.2.2018 v Rakúskom Kultúrnom Fóre v Bratislave. Nahrávali sme v spolupráci s Real Music House. Naše CD New Dawn sme pokrstili v rámci koncertu Avantgarda ´60,  dňa 13.6.2018 v Novej Cvernovke v Bratislave.

logo Viewjpg
Onedlho si naša krajina pripomenie udalosť spred päťdesiatich rokov: Vpád „spriatelených“ vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Bude to presne päťdesiat rokov od momentu, kedy sa nad našou krajinou uzavrela brána, za ktorou sa dalo slobodne tvoriť a slobodne písať. Práve uvoľnenie režimu v 60. rokoch umožnilo umelcom začať skúmať výdobytky súčasného umenia z celej Európy. Po zmiznutí hrozby spoločenského a občianskeho vylúčenia mohli umelci konečne nasať čerstvý vzduch nových myšlienok, mohli začať beztrestne tvoriť. Šesťdesiate roky boli svetlou chvíľkou pre slovenskú hudbu vzhľadom na spomínané spoločenské uvoľnenie, ale aj vysokou koncentráciou nadšených a talentovaných skladateľov prichádzajúcich do svojho najproduktívnejšieho obdobia.

Na koncerte Avantgarda ´60 sme uviedli komorné diela - Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I. Hrušovského a najmä málo hrané Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca. Posledné dve skladby ešte v novodobých slovenských dejinách nezazneli. Dramaturgiu dopĺňalo rovnako málo interpretované Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku spolu s famóznym sólistom Matúšom Šimkom. Zároveň sme, ako už bolo vyššie spomenuté, v rámci tohto koncertu uviedli do života aj naše debutové CD New Dawn.

Účinkovali
EnsembleSpectrum
Matej Sloboda, dirigent
Matúš Šimko, spev
Michal Hvorecký, sprievodné slovo

_DSC8315JPG

Foto: Maťa Cimermanová


Vypočujte si skladbu Jozefa Malovca "Malá komorná hudba pre sedem nástrojov“ (rev. 1979), ktorú sme na koncerte Avantgarda´60 uviedli v novodobej slovenskej premiére.

Nová Slovenská Hudba & Nový Úsvit

EnsembleSpectrum sa 9.11.2018 predstavil v rámci festivalu Nová Slovenská Hudba. Pripravili sme program zložený zo skladieb slovenských komponistov Sama Hvozdíka, Petra Javorku a komponistky Lenky Novosedlíkovej. Záverečná skladba nášho dirigenta a umeleckého vedúceho, Mateja Slobodu, bola obohatená o live vizuálne prevedenie v spolupráci s nemeckým umelcom, VJ, Berndom Ottenom - alebo jeho umeleckým menom, Heidi Hörstürz.

Tento koncert spoluorganizovalo OZ Ensemble Spectrum. V rámci projektu "Nový úsvit" finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Novyjpg