Projekty

music unlimited – unlimited music

Predstavujeme Vám nový projekt pod záštitou EnsembleSpectrum. Projekt s názvom „music unlimited-unlimited music“ – ako už z názvu vyplýva, predstavuje hudbu bez hraníc, ktorou sa chcú členovia EnsembleSpectrum a novovzniknutého telesa Critical Band prihovoriť študentom konzervatórií a poslucháčom slovenských hudobných škôl. Ide o integratívny projekt, počas ktorého sa prihlásení študenti a široká verejnosť zúčastnia prednášok o estetike hudby po roku 1945 so zameraním sa na estetiku mimoeurópskej hudby a aktuálnych trendov tvorby súčasnej elektro-akustickej hudby. Zároveň počas workshopu „music unlimited – unlimited music“ budú mať aktívni hudobníci s členmi Critical Band-u možnosť naštudovať dielo Jamesa Tenney-ho – „Harmonium VII“. Zámerom projektu je poukázanie na iné formotvorné hudobné myslenie a priblíženie poslucháčom málo známu súčasnú hudbu. Vyvrcholením projektu budú koncerty v štyroch slovenských mestách. V Banskej Bystrici spolu s členmi EnsembleSpectrum a Critical Band-u vystúpia aj samotní účastníci projektu.

Projekt sa uskutoční na Konzervatóriu J.L Bellu v Banskej Bystrici v dňoch 8. - 9. 4. 2019.
Záverečný koncert sa uskutoční dňa 10. 4. 2019 o 18:00hod v Cikkerovej sieni, Historická radnica

Účinkujú:

Critical band- Lenka Novosedlíková (bicie nástroje/elektronika), Eva Hrušková (flauty), Matej Sloboda (klavír/elektronika), Jakub Pišek (videoprojekcia) a aktívni účastníci workshopu “music unlimited - unlimited music

Ďalšie koncerty Critical Band sa uskutočnia:

Dátum:15. Apríl 2019 o 19:00hod
Miesto: Košická synagóga, Zvonárska ulica 7, Košice

 

Dátum: 16. Apríl 2019 o 17:00hod
Miesto: Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12, Poprad

 

Dátum: 25. - 26. Apríl 2019 - workshop - 09:00 - 12:00hod 
Miesto:Konzervatórium v Bratislave
Dátum koncertu: 28. Apríl 2019 o 17:00hod
Miesto: Ticho a spol., Školská 14, Bratislava

Program 
Lenka Novosedlíková, Matej Sloboda - Patterns/Symbols pre elektroniku a videoprojekciu
James Tenney- Harmonium #7 pre minimálne 12 nástrojov ľubovoľného obsadenia
Morton Feldman - Why patterns? pre flautu, zvonkohru a klavír

Podujatie podporili: Fond na podporu umenia, Nadácia Tatrabanky, SOZA, Finančne podporil Hudobný fond. 

New Dawn

Debutové CD New Dawn vzniká ako záver ambiciózneho projektu New Dawn, ktorého motiváciou bola súčasná vážna hudba slovenských aj zahraničných komponistov, dychtiaca po pravde a záujme v dnešnej spoločnosti.  Členovia komorného orchestra EnsembleSpectrum nahrali diela mladých skladateľov zo Slovenska (L. Novosedlíková, P. Javorka, M. Sloboda), ale i blízkeho zahraničia (S. Kim, P. Siek, A. Arkushyna). Skladby na tomto CD – nosiči sa okrem iného premiérovo uviedli za účasti samotných komponistov dňa 5.2.2018 v Rakúskom Kultúrnom Fóre v Bratislave. Nahrávali sme v spolupráci s Real Music House. Naše CD New Dawn sme pokrstili v rámci koncertu Avantgarda ´60,  dňa 13.6.2018 v Novej Cvernovke v Bratislave.

logo Viewjpg
Onedlho si naša krajina pripomenie udalosť spred päťdesiatich rokov: Vpád „spriatelených“ vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Bude to presne päťdesiat rokov od momentu, kedy sa nad našou krajinou uzavrela brána, za ktorou sa dalo slobodne tvoriť a slobodne písať. Práve uvoľnenie režimu v 60. rokoch umožnilo umelcom začať skúmať výdobytky súčasného umenia z celej Európy. Po zmiznutí hrozby spoločenského a občianskeho vylúčenia mohli umelci konečne nasať čerstvý vzduch nových myšlienok, mohli začať beztrestne tvoriť. Šesťdesiate roky boli svetlou chvíľkou pre slovenskú hudbu vzhľadom na spomínané spoločenské uvoľnenie, ale aj vysokou koncentráciou nadšených a talentovaných skladateľov prichádzajúcich do svojho najproduktívnejšieho obdobia.

Na koncerte Avantgarda ´60 sme uviedli komorné diela - Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I. Hrušovského a najmä málo hrané Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca. Posledné dve skladby ešte v novodobých slovenských dejinách nezazneli. Dramaturgiu dopĺňalo rovnako málo interpretované Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku spolu s famóznym sólistom Matúšom Šimkom. Zároveň sme, ako už bolo vyššie spomenuté, v rámci tohto koncertu uviedli do života aj naše debutové CD New Dawn.

Účinkovali
EnsembleSpectrum
Matej Sloboda, dirigent
Matúš Šimko, spev
Michal Hvorecký, sprievodné slovo

_DSC8315JPG

Foto: Maťa Cimermanová


Vypočujte si skladbu Jozefa Malovca "Malá komorná hudba pre sedem nástrojov“ (rev. 1979), ktorú sme na koncerte Avantgarda´60 uviedli v novodobej slovenskej premiére.

Nová Slovenská Hudba & Nový Úsvit

EnsembleSpectrum sa 9.11.2018 predstavil v rámci festivalu Nová Slovenská Hudba. Pripravili sme program zložený zo skladieb slovenských komponistov Sama Hvozdíka, Petra Javorku a komponistky Lenky Novosedlíkovej. Záverečná skladba nášho dirigenta a umeleckého vedúceho, Mateja Slobodu, bola obohatená o live vizuálne prevedenie v spolupráci s nemeckým umelcom, VJ, Berndom Ottenom - alebo jeho umeleckým menom, Heidi Hörstürz.

Tento koncert spoluorganizovalo OZ Ensemble Spectrum. V rámci projektu "Nový úsvit" finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Novyjpg